Svensk Verkstad 2014 Nr 1

__________________________________________________________________________________________

KMS-bladet 2018-1 sidan 8 - Organ för Kungälvs motor och segelbåtssällskap.