Julia Lilja, Vår representant för Polska marknaden Julia Lilja


Den glada damen på bilden är Julia Lilja;
Vår representant för den Polska marknaden.

The happy lady in the picture is Julia Lilja;
Our representative for the Polish Market.

.

.

VIKTIGT

Beträffande Surrningsfästen

För att garanterad hållfasthet skall gälla måste produkten vara försedd med vår instansade logga enligt bilden nedan:

Liljas Bilinredningar AB. Logga i stansad version Logotyp: Liljas Bilinredningar - ELVABRO AB

SURRNINGSFÄSTEN är egna produkter konstruerade inom företaget och har hållfasthetsgaranti. Tillverkning sker helt i Asien.

CABLEPORT Typ 12 är en egen patenterad konstruktion. Tillverkning av detaljer sker i Asien, medan avsyning och förpackning sker på företaget i Agnesberg. Se mer om produkten

SPRAYBURKSHÅLLAREN är en egen mönsterskyddad produkt. Tillverkas i Asien.

KULLAGRADE BLOCK tillverkas på vår beställning av ett företag i Asien.

 

Logo tråd

Alla egna produkter är försedda med vår logotyp

English

TIE DOWN BRACKETS is our own product, designed within our company and has a strength guarantee. Manufacturing takes place entirely in Asia.

CABLEPORT Type 12 is a proprietary patented design. The production of details is in Asia and inspection and packaging is done at our company in Agnesberg. See more details about this product.

CAN HOLDER is a proprietary trademarked product. Manufactured in Asia.

BALL-BEARING BLOCK is manufactured on behalf of us by a business in Asia.

All of theese products carry our logo.

Tillagd i varukorgen