MILJÖPOLICY

.

MILJÖPOLICY FÖR LILJAS BILINREDNINGAR AB

Vår verksamhet påverkar miljön i begränsad omfattning. Vi hanterar kemiska produkter i begränsad omfattning eftersom en mycket liten del av verksamheten är produktion.

Lim, lösningsmedel används i begränsad omfattning vid montage.

Restprodukter  i vår verksamhet i form av metallskrot trä, papper  mm. Omhändertas av certifierade återvinningsföretag. För närvarande Renova.

Det är en uppgift för alla inom företaget att i den dagliga verksamheten så långt som möjligt minimera negativa effekter på miljön.

Vi :

  • Utvecklar och tillämpar rutiner för hantering av kemiska produkter. 
  • Utvecklar och tillämpar rutiner för hantering av flytande och fast avfall.
  • Genom avtal säkra att certifierade entreprenörer tar hand om vårt avfall på ett tillfredsställande sätt.
  • Verkar för att de kemiska produkter som vi använder i vår verksamhet uppfyller höga miljökrav.
  • Informerar medarbetare, leverantörer m fl om företagets miljöpolicy och miljöarbete.
  • Premierar goda insatser eller idéer på miljöområdet från medarbetare eller andra.

AGNESBERG   januari 2013

 

Tillagd i varukorgen